Personálne obsadenie

 

Mgr. Zuzana Barillová, psychológ

  • individuálna psychoterapia dospievajúcich a dospelých, psychodiagnostika dospievajúcich a dospelých

 

 

Mgr. Veronika Revická, psychológ

  • psychodiagnostická anamnéza a psychodiagnostika dospievajúcich a dospelých, tréning mnestických funkcií, nácvik psychorelaxácie

 

 

Mgr. Zuzana Vargová, psychológ

  • individuálnapsychoterapia detí, dospievajúcich a dospelých, psychodiagnostika detí, dospievajúcich a dospelých, nácvik psychorelaxácie

 

 

PhDr. Antónia Solárová, PhD., klinický psychológ, psychoterapuet, súdny znalec

  • individuálna a párová psychoterapia dospelých, psychodiagnostika dospelých